Papildomi kursai pradedantiesiems vairuotojams ir praradusiems teisę vairuoti

Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET  ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Šie mokymai privalomi vairuotojams, nuolat pažeidžiantiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustiems administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą ir siekiantiems, kad vairuotojo pažymėjimas (teisė vairuoti) būtų grąžintas. Papildomas mokymas birželio 27 d.  16 val.    Adresas: Dariaus ir Girėno 13-7, Vilnius Kaina- 100 Eur Papildomo mokymo metu vairuotojas privalo:

 • išklausyti mokymo įstaigoje 45 minučių  teorijos mokymo kursą;
 • 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • išklausyti 90 minučių psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • atlikti 45 min.  trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą „B“ kategorijos transporto priemone;
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą;
Reikalingi dokumentai:
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti).

 

Kitos sąlygos

Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą. Aprašas pateikiamas atvykus į mokymo kursus, tekstas rašomas ranka. Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti bent šios dalys:

 1. Įvadas.  Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
 2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
 3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
 4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kuri (-iuos) buvo atimta teisė (vieta (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape valstybine kalba. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Pradedančiajam vairuotojui, kuris už padarytą (-us) KET  pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, išduoda pažymą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informaciją apie užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

Kaip mus rasti

Dariaus ir Girėno g. 13-7, Vilnius. Tel.: 8 600 86168, 8 677 72453