Vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokinys ateinantis užsiregistruoti į vairavimo kursus privalo turėti:

 • Asmens tapatybės dokumentą;
 • Pirmą piniginį įnašą – 200 Eur.

 

Mokinys įsipareigoja:

 •  Laikytis Vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrosios viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą.
 • Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo pamokas pagal nustatytą grafiką.
 • Jeigu mokinys užsisakęs vairavimo laiką, negali sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiemimą, jis turi perspėti vairavimo instruktorių prieš vieną parą iki nustatyto laiko, kitu atveju pinigai už užsiėmimą nebus gražinami.
 • Mokinys neprieštarauja, jog praktinio vairavimo galutinės įskaitos metu bus daromas garso ir vaizdo įrašas  pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virškininko 2011 m liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B-299.
 • Vairavimo mokyklos sutartis galioja vienerius metus.
 • Mokyklos baigimo liudijimas galioja vienerius metus.

 

Baigiamosios nuostatos:

 • Mokymo sutartis sudaroma ar nutraukiama tik tėvams arba rūpintojams sutikus, kai mokiniui nėra 18 metų.

Baigimo mokyklos liudijimas neišduodamas jeigu:

 • Mokinys nepravažiavo visas privalomas praktinio vairavimo pamokas.
 • Neišlaikė mokyklinio teorijos egzamino.
 • Neišlaikė mokyklinio praktinio vairavimo egzamino.
 • Pilnai neatsiskaitęs su vairavimo mokykla.

Kaip mus rasti

Dariaus ir Girėno g. 13-7, Vilnius. Tel.: 8 600 86168, 8 677 72453